|
|
Top
 

Април 2018

Поклоннически пътувания за 2018

Поклоннически маршрути, България

Поклоннически маршрути, България

Април 2018

Дати на пътуване: 14.04.2018
1 ден, Рилски м-р, България
Дати на пътуване: 27-30.04.2018
3 дни, Патра, Гърция
Дати на пътуване: 28.04.2018
1 ден, Троянски м-р, България
Дати на пътуване: 21-22.04.2018
2 дни, Сърбия

Поклоннически събития от минали години