|
|
Top
 

Юни 2019

Поклоннически пътувания за 2019

Поклоннически маршрути, България

Поклоннически маршрути, България

Юни 2019

Дати на пътуване: 17-23.06.2019
7 дни, Москва, Русия
Дати на пътуване: 07-09.06.2019
3 дни, Цариград, Турция
Дати на пътуване: 30.06.2019
1 ден, Враца, България
Дати на пътуване: 18-23.06.2019
6 дни, гр. Яш, Румъния
Дати на пътуване: 07.06-09.06.2019
3 дни, Сърбия

Поклоннически събития от минали години