|
|
Top

Поклоннически събития

Поклоннически събития от минали години

НАЧАЛО

Дати на пътуване: 04.06.2022 г.
1 ден , България
Дати на пътуване: 25.06.2022 г.
1 ден , България
Потвърдено!
Дати на пътуване: 15. - 21.06.2022 г.
7 дни - Кападокия
Изчерпано!
Дати на пътуване: 15.06-20.06.2022
6 дни, Израел - Свети земи
Потвърдено!
Дати на пътуване: 25-26.06.2022
2 дни, Тасос, Гърция
Дати на пътуване: 18-19.06.2022 г.
2 дни , България
Дати на пътуване: 01.07.2022
1 ден, Рилски м-р, България
Дати на пътуване: 09.07.2022 г.
1 ден , България
Дати на пътуване: 16.07.2022 г.
1 ден , България
Дата на пътуване:15-17.07.2022 г.
3 дни, България
Дата на пътуване: 23.-24.07.2022 г.
2 дни , България
Дата на пътуване: 30.07.2022 г.
1 ден , България

Август 2022

Дати на пътуване: 18.08.2022 г.
1 ден, Рилски м-р, България
Дати на пътуване: 02-04.09.2022 г.
3 дни, Северна Македония
Потвърдено!
Дати на пътуване: 21.09 - 26.09.2022
6 дни, Израел - Свети земи
Потвърдено!
Потвърдено!
Дати на пътуване: 30.09-3.10.2022
4 дни, Италия

Октомври 2022

Потвърдено!
Дати на пътуване: 8-10.10.2022 г.
3 дни, Италия
Дати на пътуване: 15-17.10.2022 г.
3 дни, Италия
Дати на пътуване: 21.10 - 23.10.2022
3 дни, Корфу, Гърция

Поклонение в Грузия 1750 лв. 1550 лв.

Дати на пътуване: 22 - 29.10.2022
8 дни, Грузия
Потвърдено!
Дати на пътуване: 26 - 31.10.2022 г.
6 дни, Израел - Свети земи

Първо поклонническо пътуване