Top
 

Градове в България

Поклоннически маршрути, България

Поклоннически събития

Поклоннически събития от минали години

ГРАДОВЕ В БЪЛГАРИЯ

София е център на Софийска епархия
гр. София, България
Велико Търново е център на Великотърновска епархия
гр. Велико Търново, България
Асеновград е седалище на Асеновградска духовна околия
гр. Асеновград, България
Варна е център на Варненска и Великопреславска митрополия
гр. Варна, България
Несебър е част от Бургаска духовна околия
гр. Несебър България
Созопол е включен в територията на Бургаска духовна околия
гр. Созопол, България

Поклоннически маршрути, България