Top
 

Календар 2023

Поклоннически пътувания

Поклоннически маршрути, България

Поклоннически маршрути, България

Потвърдено!
Дати на пътуване: 16.01 - 21.01.2023
6 дни, Израел - Свети земи
ПОТВЪРДЕНО!
Дати на пътуване: 01.02 - 06.02.2023
6 дни, Израел - Свети земи
ПОТВЪРДЕНО!
Дати на пътуване: 16.03-19.03.2023
4 дни, Италия
ПОТВЪРДЕНО!
Дати на пътуване: 09.03.2023
1 ден, Врачешки м-р, България
ПОТВЪРДЕНО!
Дати на пътуване: 11-12.03.2023
2 дни, Солун, Гърция
ПОТВЪРДЕНО!
ПОТВЪРДЕНО!
Дати на пътуване: 17-19.03.2023 г.
3 дни, Метеора, Гърция
Потвърдено!
Дати на пътуване: 25-26.03.2023
2 дни, Солун, Гърция
1 ден, Асеновград, България
ПОТВЪРДЕНО!
Дати на пътуване: 07.04 - 09.04.2023
3 дни, Корфу, Гърция
ПОТВЪРДЕНО!
ПОТВЪРДЕНО!
Дати на пътуване: 29.04-01.05.2023 г.
3 дни, Италия
Потвърдено!
Дати на пътуване: 29.04-05.05.2023
7 дни, Турция
Потвърдено!
Дати на пътуване: 14-16.04.2023
3 дни, Цариград Турция
Потвърдено!
Потвърдено!
Дати на пътуване: 20-27.05.2023
8 дни, Грузия
Потвърдено!
Дати на пътуване: 24 - 29.05.2023 г.
6 дни, Израел - Свети земи
Дати на пътуване: 26-28.05.2023
3 дни, Сърбия
1 ден, Клисурски манастир
Потвърдено!
3 дни, Сърбия
Потвърдено!
Дати на пътуване: 19-21.05.2023
3 дни, Цариград - Халкидон - Никея, Турция
Потвърдено!
Дати на пътуване: 12.05.2023 – 14.05.2023
3 дни - 2 нощувки - Гърция
Дати на пътуване: 17-18.06.2023 г.
2 дни , България
Дати на пътуване: 09-11.06.2023
3 дни - 2 нощувки - Северна Македония
Дати на пътуване: 10.06.2023 г.
1 ден , България
1 ден , България
Потвърдено!
Дати на пътуване: 01.07.2023 г.
1 ден, Рилски м-р, България
Дати на пътуване: 08.07.2023 г.
1 ден , България
Дати на пътуване: 15.07.2023 г.
1 ден , България
Дата на пътуване: 29.07.2023 г.
1 ден , България
Потвърдено!
Дати на пътуване: 29-30.07.2023
2 дни, България
Потвърдено!
4 дни, южното Черноморие, България
Дата на пътуване: 05.-06.08.2023 г.
2 дни , България
Потвърдено!
Потвърдено!
Дати на пътуване: 18.08.2023 г.
1 ден, Рилски м-р, България
Потвърдено!
Дати на пътуване: 16.-17.09.2023
2 дни
Потвърдено!
Дати на пътуване: 06 - 11.09.2023 г.
6 дни, Израел - Свети земи
Потвърдено!
Потвърдено!
Дати на пътуване: 02 - 07.09.2023 г.
6 дни, Румъния
Потвърдено!
Дати на пътуване: 29.09 - 01.10.2023 г.
3 дни, Метеора, Гърция
Потвърдено!
Дати на пътуване: 20-22.10.2023г.
3 дни, Италия
Отложено!
Дати на пътуване: 11 - 16.10.2023 г.
6 дни, Израел - Свети земи
Потвърдено!
Дати на пътуване: 07-14.10.2023
8 дни, Грузия
Дати на пътуване: 07-09.10.2023г.
3 дни, Корфу, Гърция
Потвърдено!
Дати на пътуване: 13 - 16.10.2023г.
4 дни, Италия
1ден, гр. Самоков и региона
Потвърдено!
1 ден, Рилски м-р, България
Дати на пътуване: 25-26.10.2023
2 дни, Солун, Гърция
ОТЛОЖЕНО!
Дати на пътуване: 15 - 20.11.2023 г.
6 дни, Израел - Свети земи
Цена
1 ден, Кокалянски манастир
1 ден,
3 дни, Истанбул, Турция
ОТЛОЖЕНО!
Дати на пътуване: 04.–10.12.2023 
7 Дена
Дати на пътуване: 14-17.12.2023 г.
4 дни, Италия
Дати на пътуване: 10.12 - 12.12.2023
3 дни, Корфу, Гърция
Потвърдено!
Дати на пътуване: 26.12 - 28.12.2023
3 дни, Истанбул, Турция

Поклоннически събития от минали години