Top
 

Септември 2018

Поклоннически пътувания за 2018

Поклоннически маршрути, България

Поклоннически маршрути, България

Септември 2018

Дати на пътуване: 24-26.09.2018
3 дни, Поклонение в Цариград, Турция
Дати на пътуване: 22-24.09.2018
3 дни, Поклонение в Охрид, Македония
Дати на пътуване: 31.08.2018-202.09.2018
3 дни, Поклонение в Метеора, Гърция
6 дни, Поклонение в Яш, Румъния
2 дни , България
Дати на пътуване: 18.08.2021
1 ден, Рилски м-р, България

Поклоннически събития от минали години