Top
 

The Bachkovo Monastery

the second largest monastery in Bulgaria after the Rila Monastery

The Bachkovo Monastery

.

The Bachkovo Monastery „The Dormition of Virgin Mary“ is the second largest monastery in Bulgaria after the Rila Monastery. It was founded in 1083 by Sevast Grigoriy Bakuriani, who was of Georgian descent.

Basic information. The monastery is stavropegial, i.e. directly subordinated to the Patriarchate. It is located near the village of Bachkovo, 10 km south of the town of Asenovgrad, on the territory of Plovdiv diocese. It is a functioning convent. Since 2019 the abbot of the monastery is His Eminence Sioniy, Bishop of Velika.

The feast of the monastery is August 15, when the Church celebrates the Dormition of the Blessed Mother of God. The miraculous icon of the Most Holy Mother of God of Bachkovo, accessible for worship by all believers, is kept in a special place in the cathedral. The tradition of performing a liturgical procession on the day of finding and returning the miraculous image, established in the 17th century, has been preserved.

Monastery, Bulgaria
  • Included
    The Bachkovo Monastery

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Located near Bachkovo village - 10km - south of Asenvgrad - in the teritorry of Plovdiv eparchy

History:
The monastery was founded in 1083 by Prince Gregory Pakourianos, a prominent statesman and military commander in the Byzantine service, as a Georgian-dominated Orthodox monastery. He set up a seminary(school) for the youth at the monastery. The curriculum included religion, as well as mathematics, history and music. In the 13th century, the Georgian and Chalcedonic Armenian monks[2 of the Petritsioni (Bachkovo) Monastery lost their domination over the monastery, but their traditions were preserved until the beginning of 14th century and an Armenian Gospel from the 10th century that came from this monastery still exists today. During the time of the Second Bulgarian Empire, Bachkovo Monastery was patronized by Tsar Ivan Alexander, which is evidenced by an image of him on the arches of the ossuary's narthex. It is believed that the founder of Tarnovo Literary School and last patriarch of the mediaeval Bulgarian Orthodox Church, Patriarch Euthymius, was exiled by the Turks and worked in the school of the monastery in the early 15th century. Although the monastery survived the first waves of Turkish invasion in Bulgarian lands, it was then looted and destroyed, but restored near the end of the 15th century. The refectory, whose mural paintings by an anonymous painter bear a significant artistic value, was reconstructed in 1601 and the Church of Mary, still preserved today, was finished in 1604. Bachkovo Monastery is the final resting place of both Patriarch Euthymius (1330–1404) and Patriarch Cyril (1953–1971).
Подробно за историята на Бачковския манастир
"История на Бачковския манастир" от архим. проф. д-р Павел Стефанов

Additional Information

Основаване:
Бачковският манастир е основан през 1083г. от Григорий Бакуриани – феодален владетел,  високопоставен византийски военачалник, получил титлата “велик доместик” - командващ сухопътните сили на   Византийската империя на Запад, най-вероятно грузинец по произход. Основан е по времето на византийския император Алексий I Комнин. По това време областта, в която е издигнат манастира, влиза в територията на Византийската империя и е част от владенията на Григорий. С основаването на манастира Григорий Бакуриани оставя и Устав (Типикон), с който урежда устройството на манастирския живот.
Бачковска Чудотворна Икона на Пресвета Богородица:
Иконата се пази на специално нарочено място в съборния храм, според заръката на Божията Майка, в дясно от централния вход на специален иконостас с три стъпала  пред него. Иконата е притежание на  манастира вероятно от времето на неговото основаване.  Изображението на Божията Майка е от типа "Елеуса" (“Умиление”),  облечено в сребърни и златни  обкови. Предание твърди, че тя е творение на св. апостол и евангелист Лука, прелетяла сама  от   Грузия до манастира, заради небрежение. По време на трудните години на османското владичество  иконата е била скрита  за да бъде спасена от многократните опожарявания и плячкосване на  манастира   и намерена по чудесен начин вначалото на  XVIIв. в Клувията (гр. клетка) – скална ниша,  обградена от високи скали, разположена на 2км източно от манастира.
Подробно за Чудотворната икона на Бачковския манастир и чудесата й.
Храмов празник:
Манастирската обител отбелязва тържествено своя храмов празник на 15 август –  Успение на Пресвета  Богородица с празнични богослужения в многолюдно присъствие. Особено се  честват всички Богородични празници. Също  така е запазена вековната традиция да бъде извършвано  литийно шествие с Бачковската Чудотворна икона на Пресвета  Богородица в деня на нейното  откриване на втория ден на Великден. Литийното шествие се отправя на 4км път пеш до  Клувията, където е била скрита и по-късно намерена чудотворната светиня. Носенето на иконата се извършва винаги на рамо,  поставена на специална рамка-носилка.
Подробно за тържествените шествия в Бачковската света обител
Манастирски храмове и постройки:
Съборният манастирски храм “Успение на Пресвета Богородица” е издигнат през 1604г. върху основите на старата Бакурианова черква. Най-старият храм във вътрешността на манастира, запазен от основаването му, е “Св. Архангели Михаил и Гавриил”. Той е двуетажен, по необичаен начин вписан в по-големия съборен храм така че западният вход на последния е точно под олтарната част на „Св.Архангели”.  Третата манастирска черква “Св. Никола” е построена в 1836г. и малко по-късно изографисана от Захари Зограф.
Църквата-костница, разположена на около 300м. източно от манастира до манастирските гробища, е запазена от основаването, построена  през 1083г. от Григорий Бакуриани за да бъде място за упокой на “грешните му кости”. Тя е двуетажна сграда, в чиято архитектура се забелязва преобладаващо влияние на средновековните сирийски, кавказки и армено-грузински характерни белези. В църквата има запазени стенописи от XIв.
Към манастирските имоти се числят множество параклиси, тринадесет на брой, разположени в околността на манастира. Запазен е Манастирският метох в Станимака (дн. Асеновград) с метошката черква “Св. Георги”. Той е един от трите странноприемници - метоси, построени от Григорий Бакуриани при основаването на манастира. Останалите два, разположени в Беломорието, не са запазени. Постройките в манастирския метох са запазени във вида си от XVIIв., когато са възстановени върху основите на старите руини от XIв.
Подробно за архитектурата и постройките на манастирския комплекс